Kongresua

Kongresu honen xede nagusia Etorkizuna Eraikiz ekimena nazioartean aurkeztea eta kontrastatzea da. Izan ere, Etorkizuna Eraikiz gobernantza irekia eta lankidetzazkoa ulertzeko eta ezartzeko modua da. 2016an Gipuzkoa mailako ekimen hau martxan jartzea erabaki zen Gipuzkoa Foru Aldundiak sustatua eta finantzatua, Euskal Herriko Unibertsitatearen, Deustuko Unibertsitatearen eta Mondragon Unibertsitatearen parte-hartze aktiboarekin. Hauek dira Kongresua antolatu duten lau erakundeak.

 

Kongresua irekia izango da parte hartu nahi duten herritar guztientzat, aurrez aurre eta baita modu birtualean ere. Nazioarteko bokazioa eta proiekzioa dauka, eta hori horrela izanik, bertan parte hartuko dute erakunde publikoetako eta pribatuetako adituak eta analistak, unibertsitateko irakasleak, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, enpresak, hirugarren sektoreko erakundeak, eremu publikoko profesionalak, kultura-sektoreko kideak, ikasleak, eta abar.

 

Kongresua bi egunetan zehar luzatuko da (2021eko abenduaren 13an eta 14an), bi agertokitan (programa kontsultatu).

 

Funtzionamendu egokirako, hiru batzorde eratu dira:

Batzorde Antolatzailea

Xede nagusia du Kongresuan garatu beharreko jarduera guztiak diseinatzea eta koordinatzea.

Batzorde Zientifikoa

Bere jarduera nagusia edukiak ebaluatzea da. Ebaluazioa lortzeko bana-banako txostena egingo da, behin Kongresua amaitzen denean.

Batzorde Aholkularia

Xede nagusia du Etorkizuna Eraikiz ekimenaren baitan zehaztu diren lehentasunezko lau eremuen garapenaren ebaluazio kritikoa egitea.

Saio Paraleloak-Panelak

Lau panel edo arlo ezberdin eratuko dira, jarduerak modu paraleloan egingo dituztenak. Arlo bakoitzean gaiaren araberako ikuspegitik landuko da Etorkizuna Eraikiz ekimena. Zehazki, hauek dira aurreikusi diren panelak:

  • Gobernantza

  • Ongizate Estatuaren etorkizunak

  • Ekonomia Jasangarria

  • Trantsizio Ekologikoa

Saio paraleloak bereziki egokiak dira Kongresura bertaratu direnen parte-hartzea sustatzeko.

Abenduak 13
Etorkizuna Eraikiz ekimenaren aurkezpena

Kongresuaren lehen egunean egingo da, aurreikusitako lau ataletan (Gobernantza; Ongizatearen Estatuaren etorkizunak; Ekonomia Jasangarria eta Trantsizio Ekologikoa).

Jarduera honen xedea ekimenaren bilakaeraren arloz arloko ikuspegia eta ikuspegi bateratua ematea da.

Aurkezpenean, besteak beste, honako gai hauek jorratuko dira: non garatzen ari den ekimena, testuinguru zehatza (eskumenen esparrua, kudeaketaren oinarrizko egitura, oinarrizko datu estatistikoak, etab.); erronka nagusiak; jarduera edo praktika esanguratsuenak; ekimeneko eragile partaideak; etorkizunerako proposamena eta ondorioak.

Abenduak 14
Aholku Batzordeen balorazio kritikoa eta ekarpenak

Kongresuaren bigarren egunean egingo da, aurreikusitako lau arlotan (Gobernantza; Ongizatearen Estatuaren etorkizunak; Ekonomia Jasangarria eta Trantsizio Ekologikoa).

Balorazioa egiteko garaian, Aholku Batzordeko kideek honako gidoia honen arabera egingo dute: arlo bakoitzean planteatutako erronken balorazioa; abian diren jardueren balorazioa; indarguneak eta Ahuleziak Etorkizuna Eraikiz ekimenaren baitan, hain zuzen gaiaren arabera arlo bakoitzari dagokion eremuan; oharrak eta gomendioak.